Vilkår & Rammer


Vilkår og rammer for deltagelse i Kulturnatten den 15. oktober 2021

Vi forventer, at I som arrangør er indforstået med og overholder alle nedenstående vilkår og rammer.
Kulturnattens gæster forventer at opleve noget helt særligt under Kulturnatten, og derfor skal de forlade arrangementerne med en opfattelse af at have været med til noget ekstraordinært. Det betyder, at alle arrangementer under Kulturnatten skal emme af omtanke og kvalitet. Vi kalder det Kulturnatskvalitet.

Følgende kriterier skal ALLE være opfyldt som arrangør*

1. Alle arrangører skal overholde sundhedsmyndighedernes udstukne retningslinjer gældende for den 15. oktober 2021. Arrangører er selv ansvarlige for, at retningslinjerne bliver overholdt.

2. Det er et krav, at gæster skal vise Kulturpas til alle arrangementer, der er offentliggjort i programmet på Kulturnattens hjemmeside. Arrangører skal derfor afsætte personale til at tjekke, om gæsterne bærer Kulturpas og sikre, at de bliver forment adgang, hvis de ikke har et Kulturpas. Vi er bevidste om, at der, til flere arrangementer på offentlige veje og pladser, ikke kan tjekkes, om gæsterne har Kulturpas.

3. I egen markedsføring af arrangementer skal det ligeledes tydeliggøres, at der på Kulturnatten KUN er adgang for gæster med Kulturpas (det gælder også på sociale medier som Facebook). Det må ikke fremgå, at noget er gratis. Det er misvisende, da alle arrangementer på Kulturnatten har fri adgang med Kulturpas. Brug af ordet ”gratis” kan give gæsterne opfattelsen af, at de ikke behøver Kulturpas for at deltage.

4. Arrangementet skal være gratis for gæster med Kulturpas.

5. Arrangementet skal foregå i Københavns- eller Frederiksberg Kommune.


*Undlader en arrangør at efterleve disse kriterier fra Kulturnatten, kan arrangøren udelukkes det følgende år.

Vil I være arrangører?

Hvis I ønsker at være med som arrangør og ikke var tilmeldt i 2019 eller 2020, skal I lave en arrangøransøgning. Hvis I har en profil, skal I logge ind og klikke på ”Ja tak - tilmeld os Kulturnatten 2021”. Herefter kan I begynde indtastningen.
Kulturnatten arbejder med to grupper af arrangører. Nedenfor kan I se, hvilken gruppe I tilhører. Hvis I bliver godkendt som arrangør, og der er tvivl om hvilken gruppe I tilhører, bestemmer Kulturnatten.

Gruppe A

• Museer og andre permanente udstillingsbygninger.

• Biblioteker samt statslige, kommunale og lokale arkiver.

• Ikke-kommercielle institutioner med faste åbningstider, der har en offentligt tilgængelig samling eller særligt enestående seværdigheder.

• Zoologisk Have

• Kirker og statsanerkendte trossamfund

Gruppe B

• Kultursteder, ikke-kommercielle (medborgerhuse, uddannelsessteder, m.fl.).

• Øvrige ikke-kommercielle aktører (rådhuse, Folketinget og ministerier).

• Foreninger, anden offentlig administration, organisationer o.l., under forudsætning af, at de har til huse i bygninger af særlig arkitektonisk eller historisk interesse og tager afsæt i dette i deres arrangement.

• Kommercielle aktører (som boghandlere, gallerier og kunsthåndværkere med arbejdende værksteder).

OBS: Deltagergebyr for Gruppe B - bortfalder i 2021 grundet særlige omstændigheder.
OBS: Den trykte oversigt - bortfalder i 2021 grundet særlige omstændigheder.

Der vil i 2021 kun være et online program, som bliver frigivet samlet på Kulturnattens hjemmesiden den 24. september 2021. Det er vigtigt, at alle arrangører husker, at det er her gæsternes appetit skal vækkes og arrangementet sælges.
Kulturnatten forbeholder sig ret til at redigere i teksterne.

Læs om programmets opbygning, og se vejledning til indtastning.
Det er vigtigt, at I læser vejledningen grundigt.

Alle arrangører SKAL åbne kl. 18.00, hverken tidligere eller senere.
Vi ser gerne, at I holder jeres institution åben indtil kl. 24.00, der er Kulturnattens generelle åbningstid. Arrangører må tidligst lukke dørene kl. 23.00. Tilskudsmodtagere skal holde åbent til kl. 24.00.


Det er muligt at søge om tilskud til arrangementer

Kulturnatten uddeler hvert år op imod 3 millioner kr. i tilskud. Penge, der er øremærket til at højne kvaliteten af de arrangementer, som afholdes på Kulturnatten.
Ansøgning skal foregå via ansøgningsskemaet, som I finder på Kulturnattens hjemmeside. På samme side finder I også vigtige datoer vedrørende ansøgningsprocessen.
Kun ansøgninger fra godkendte arrangører kommer i betragtning.


Arrangementer, der kræver forhåndstilmelding

Arrangører må ikke kræve forhåndstilmelding uden forudgående aftale med Kulturnatten, og tilmelding skal så vidt muligt undgås fuldstændigt.
Tilmelding må kun foregå online via Billetto eller via eget online tilmeldingssystem. Se, hvornår tilmelding skal begynde i dokumentet ”Vigtige datoer”. Hvis I skulle få udsolgt af tilmeldingsbilletter, så send os en mail, så skriver vi det på jeres side.


Afhentning af plakater og Kulturpas er obligatorisk

Vi producerer streamere med teksten "Kun for gæster med Kulturpas", og arrangører skal tydeligt vise denne streamer sammen med årets Kulturnat plakat.
Alle arrangører, der ikke sælger Kulturpas, skal selv afhente plakater, streamere og to eksemplarer af dette års Kulturpas (sted og datoer følger i nyhedsbrev). 

Kulturpasset koster 95 kr.
Salget af Kulturpas begynder den 1. oktober. Det er også datoen hvor I kan finde oversigten over salgssteder på kulturnatten.dk.

Ansvar

Hver arrangør er ansvarlig for egne arrangementer i programmet. Det er ligeledes arrangørernes ansvar, at alle myndighedskrav overholdes, og at de nødvendige tilladelser bliver indhentet.Download vilkår og rammer 2021