Tilskud 2021

Tilskud til særarrangementer til Kulturnatten den 15. oktober 2021

Kulturnatten uddeler hvert år op imod 3 millioner kr. i tilskud. Penge, der er øremærket til at højne kvaliteten af de arrangementer, som afholdes på Kulturnatten.

I kan søge om tilskud til særarrangementer inden den 11. juni 2021 kl. 15.00.

Støtten ydes kun til arrangementer, der finder sted på Kulturnatten, og uddeles efter en vurdering af de indkomne ansøgninger. Støttens størrelse er afhængig af arrangementets og den søgende institutions art. 

Ansøgning skal foregå via ansøgningsskemaet, som I finder her på siden. Ansøgninger skal sendes på mail som en samlet pdf-fil til info@kulturnatten.dk senest kl. 15.00 den 11. juni 2021.

Kun ansøgninger fra godkendte arrangører kommer i betragtning

Alle ansøgere vil få besked om de er blevet bevilliget tilskud via mail senest den 12. juli.

Hvis I får bevilliget tilskud, udbetales det efter Kulturnatten via en ”udbetalingsanmodning”, som I får tilsendt på mail inden Kulturnatten. Udbetalingsanmodningen skal sendes tilbage senest den 6. december 2021.

OBS!

Grundet det nuværende forbud mod større forsamlinger, der potentielt kan påvirke afholdelsen af Kulturnatten i 2021, er det nødvendigt for os at understrege, at vores samtykke om støtte ikke er endeligt før den 1. september 2021. Det vil sige, at vi frem til denne dato kan se os nødsaget til at aflyse arrangementet uden at udbetale kompensation til jer i henhold til vores normale vilkårs afsnit 11, såfremt dette er nødvendigt i forhold til de til enhver tid gældende retningslinjer fra regeringen.

På denne baggrund henstilles til, at der i alle aftaler med eksterne parter indbygges en tilsvarende forudsætning, så I ligeledes i videst muligt omfang kan holdes skadesfri, såfremt det bliver nødvendigt at aflyse arrangementet.

Ligeledes gælder det for alle tilskudsansøgere, at:

• Tilskudsmodtageren skal holde åbent fra kl. 18.00 – 24.00 på Kulturnatten.
• Hvis Kulturnatten ønsker det, skal tilskudsmodtager sælge Kulturpas i ugerne op til afvikling.

Ansøgningsskemaet kan downloades her